RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Vi KronobergsVävare

När Riksföreningen för handvävning startade 1991 bildade Kronobergs och Kalmar län gemensamt en region, som kallades för KroKa-vävarna. I april 1997 delades KroKa-vävarna i två regioner, Vi KronobergsVävare och Sydostvävarna. Den 1 januri 2014 upphörde Vi KronobergsVävare som egen region. Då saknades det  medlemmar som ville ställa upp i styrelsearbetet.

Nu erbjuds vävintresserade i området att bli medlemmar i någon av de näraliggande regionerna.

Under sin aktiva tid samlade Vi KronobergsVävare en mängd intressant information om vävning på sin hemsida. Den sidan finns kvar och man kan nå den genom länken till höger.

Riksföreningens styrelse har en önskan att regionen med tiden ska kunna återuppstå. Om det finns intresse, kontakta då riksstyrelsens ordförande.

Vi KronobergsVävares hemsida.

till vår förstasida

Ett särskilt tack till Kerstin Fröberg, som gjorde arbetet med hemsidan.