RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

MÅNADENS VÄV 2012

 

Månadens väv 2011

Januari
Majas vävar, Tolitadräll

Månadens väv 2011

Februari
Majas vävar, Stjärnväv

Månadens väv 2011

Mars
Poncho

Månadens väv 2011

April
Majas vävar, Frykdalsdräll

Månadens väv 2011

Maj
Adelövsdräll

Månadens väv 2011

Juni
Majas vävar, Engelsk dräll

Månadens väv 2011

Juli
Majas vävar, Kestadräll

Månadens väv 2011

Augusti
Trubbydräll

Månadens väv 2011

September
Maja vävar. Dalby

Månadens väv 2011

Oktober
Astas duk

Månadens väv 2011

November
Diskduk

Månadens väv 2011

December
Julhjärta