RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Riksföreningen har en riksstyrelse med nio medlemmar. Utöver regelbundna styrelsemöten initierar styrelsen arbetsgrupper med olika inriktning. Allt arbete inom styrelsen är ideellt.

  • En gång om året inbjuds om behov finns ordföranden från de regionala föreningarna till en konferens.
  • Ansvaret för Solvögat liksom för Hemsidan delas mellan styrelse och redaktör.
  • Styrelsen ansvarar för att ta fram informationsmaterial och profilprodukter.

 

Riksföreningens styrelse 2017


Ordförande  Eva Hannerz
Vice ordförande Charlotte Hellsten-Husman
Kassör  Tuula Lindström
Sekreterare  Yvonne Bengtsson
Ledamöter  Birgitta Alö
  Nina Floderus
  Irene Lundell
  Solveig Magnusson
  Inger Nilsson
   
Redaktör för Solvögat Irene Lundell
Redaktör för Hemsidan Åsa Martinsson

 riksstyrelsen 2017