RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Välkommen till riksårsmöte i Ystad
20 - 22 april 2012

Du kommer till Skånes sydöstra del där Ystad betraktas som porten till Österlen. Området med säregen natur har bevarat gammal kultur med praktfulla dräkter och en rikedom av textilier. Du kommer till en stad med gammal bebyggelse och finner där ett museum som är inrymt i Sveriges äldst bevarade medeltidskloster. Flera av våra aktiviteter är förlagda till just Klostret såsom  själva riksårsmötet, något av föredragen och Riksföreningens temautställning ”Smycka ditt rum” som är ett samarrangemang med museet.
Utställningen visas perioden 15/4-20/5. 

En mängd aktiviter ordnas under riksårsmötet. Vi har strävat efter att lyfta fram det typiskt skånska. 

 

Ystad museum korsgången

Klostrets korsgång. Riksföreningens temautställning kommer att visas i det intilliggande refektoriet. Foto: Einar Liljeqvist

 

Riksårsmötet hålls 13.30 i Klosterkyrkan lördagen den 21 april
När riksårsmöteshandlingarna är färdiga kommer de att finnas på våra medlemssidor.

Kultur Skåne har beviljat bidrag till Riksårsmötet 2012.

Välkommen önskar
Vi Vävare i Skåne

Studieresor

Kortkurser

Föredrag

Utställningar

 

Programöversikt

Fredag 20 april
Studieresor:
L. Rödde-Svaneholm
Österlen

Kortkurser:
Trensaflossa-halvflossa
Kumi Himo
Kvällsmåltid

Lördag 21 april

Demonstration:
Väva opphämta

Föredrag:
Skånsk konstvävnad
Skånskt yllebroderi
Damast i Skåne

Visning utställning
Lunch
Riksårsmöte
Festmiddag

Söndag 22 april
Studieresor:
L. Rödde-Svaneholm
Österlen

Kortkurser:
Flamskvävning
Montering-avslutningar