RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Riksårsmötet 21-23 april 2017 i Luleå


Kallelse


Härmed kallas till årsmöte för Riksföreningen för Handvävning lördagen den 22 april 2017 i Luleå

Till årsmötet sänder varje region ett ombud.
Övriga medlemmar i Riksföreningen för Handvävning inbjuds att delta.
Medlem som ej är ombud har yttranderätt men ej rösträtt.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2017.
En kort handledning i hur man skriver motioner finns på medlemssidorna.

Riksföreningen för Handvävning
Att: Eva Hannerz
Ringvägen 127
116 61 Stockholm
ordforande@riksvav.se


Utförligt program med kurser, föredrag och utflykter samt anmälningsformulär kommer läggas upp på hemsidan i mitten av januari. Anmälningar via hemsidan 1-15 februari.

Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på medlemssidorna.

Alla ungdomar under 25 år som är medlemmar i föreningen betalar halva priset på kurser, föredrag, utflykter och lördagens festmiddag. Förutsättningen är att anmälan kommer in i tid.