RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

SÖKES
Teknisk ansvarig och redaktör för hemsidan


I elva år har Christoffer Hammarström och jag haft hand om hemsidan. Christoffer byggde systemet och har underhållit det och jag har varit den som lagt in texter, gett behörighet till de olika regionernas hemsideansvariga och hjälpt dem när så har behövts.

Nu har tiden kommit att lämna över till nya krafter. Det här innebär att vi båda ska ersättas, samtidigt, med två personer eller en som kan ersätta oss båda.

Christoffer och jag har länge varit överens om att hemsidan är i behov av att uppdateras tekniskt. Föreningen får ett nytt namn Och då kan man ju samtidigt göra en översyn av vår hemsida.

Vår hemsida bör även i fortsättningen ha kvar sina regionssidor som visar på samhörigheten i föreningen. Och det är ju i regionerna som verksamheten sker. Det har fungerat bra med att det finns en hemsideansvarig i verje region som har en inloggning till den egna sidan.

Ersättare för Christoffer
Det som nu behövs är att migrera hela sidan till ett modernare system. Den som tar på sig detta bör enligt Christoffer vara en programmerare om kan sätta upp ett CMS (Content Management System) som passar riksvav. Och för att föra över de gamla sidorna behöver den kunna relations-databaser.

Det blir en större engångsinsats när det här sker, men därefter enbart insatser när något behöver uppdateras eller rättas till.

Christoffer ha sagt att han står till förfogande med de uppgifter och annat som kan behövas i arbetet med att flytta hemsidan.

Ersättare för Åsa

Datorvana och intresse för att driva hemsidan.

Så här har jag arbetat:
I mina uppgifter har varit att se till att uppgifter på de öpna sidorna är uppdaterade, med hjälp av de uppgifter som jag fått från styrelsen. Att ladda upp styrelseprotokoll, handlingar inför riksårsmötena och andra handlingar som styrelsen vil ha upplagda under medlemssidorna.

Ta hand om hemsideansvariga, ge dem inloggningar och hjälp när så behövs.

Sedan ett år tillbaka har vi en budkavle som går runt bland regionerna och förser mig med bilder till startsidan så att vi kan få nya bilder varje månad. Månadens väv går runt på samma sätt.

Alla sidor behöver inte redaktören själv ta hand om. Det går bra att ge någon en särskild inloggning till en avdelning och på så sätt sprida arbetet.

Hur jag ser på överlämnandet

Först - Christoffer och jag har sagt att vi kan hålla den här sidan igång på samma sätt som nu tills en ny sida är helt färdig. För att de nya hemsidesavsvariga inte ska behöva lägga tid på den gamla hemsidan, samtidigt som man gör den nya.

Det kan vara två personer som nu, eller en person som tar på sig hela arbetet. Om det blir två personer bör de arbeta tillsammans med att ta fram den nya sidan. Om redaktören har varit med från början och testat under gång blir det lättare att ta tag i det "dagliga" arbetet.

Välkommen att ta kontakt med mig via mejl eller telefon 0498 28 41 42.
Jag kan förmedla kontakten med Christoffer Hammarström.

Som allt annat arbete inom vår förening är det frågan om ett ideellt arbet.

Hälsningar
Åsa Martinsson
Redaktör för hemsidan