RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Fakta om GULDSKYTTELN

 

Kandidater
Förslag till kandidater lämnas av riksstyrelsen, region eller medlem. Kandidaterna med  kvalifikationer beskrivs av förslagsställarna skriftligt i fri form.

Den som föreslås

 • har ej tidigare fått Guldskytteln.
 • är  verksam i Sverige.
 • behöver inte vara medlem i Riksföreningen för Handvävning.

 

Jury
Juryn utses av riksstyrelsen. Juryn arbetar ideellt. Beslut om vem som tilldelas guldskytteln fattas av juryn och kan inte överklagas. Juryns val och motivering hålls hemligt tills priset delas ut.

Juryn består av ett udda antal medlemmar varav

 • minst en representant från styrelsen för Riksföreningen för Handvävning.
 • minst en person med bred kunskap om vävningen i Sverige och stort kontaktnät.
 • minst en person med god formell förankring i hemslöjdsrörelsen.

Utöver ovanstående utser riksstyrelsen en administratör för arbetet.

 

Kriterier som förslagsställare och jury bör ta hänsyn till

 • Arbetar självständigt inom handvävningen med nyskapande eller med att bevara kulturarvet.
 • Har uppvisat förmåga och vilja att utbilda eller på annat sätt dela med sig, inspirera och entusiasmera.
 • Förnyar och utvecklar tekniker, redskap, material eller formspråk.
 • Medverkar aktivt till att öka exponeringen av vävning.
 • Är en ambassadör för vävningen i Sverige.

Ingen lär uppfylla alla kriterier och de kan också ges olika vikt.
Det är juryns uppgift att väga kandidaternas meriter mot varandra.

 

Utdelning
Utdelningen sker vartannat år vid riksårsmötet för Riksföreningen för Handvävning.