RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Ulla Cyrus-Zetterström Guldskytteln 2013

Ulla Cyrus Zetterström

”När det gäller årets pristagare är juryn eniga om att hon uppfyller ALLA kriterier!”
Efter att ha tagit del av nomineringar från hela landet har en enig jury beslutat att den första Guldskytteln ska tilldelas
Ulla Cyrus-Zetterström, Stockholm. Priset är en hedersbetygelse där Guldskyttelstatyetten, formgiven av Bror Andrén, offentliggjordes och delades ut i anslutning till riksårsmötet lördagen 20/4 i Kyrkans Hus, Sundsvall. Pristagaren närvarade själv för att ta emot priset.

Årets jury har bestått av, inom vävningsområdet namnkunniga, Mariana Eriksson, Knivsta, Gudrun Söderholm, Kalix och rikstyrelsens representant Kerstin Bagge, Örebro samt som administratör: föreningens ordförande Anette Carlsson.

Juryns motivering:
Ulla Cyrus-Zetterström har ägnat hela sitt liv åt vävning och redan tidigt på ett självständigt sätt. Som ledare för Väfskolan i Borås 1945-1976 har hon utbildat och inspirerat generationer av blivande vävare. Hennes tekniska begåvning kom till sin rätt då hon utvecklade kontramarsch-vävstolen, som fortfarande tillverkas i Öxabäck. Hennes Handbok i Vävning, vars första upplaga kom ut 1949, har varit och är en oumbärlig uppslagsbok för vävare. Hennes forskning om gamla vävnader från Kina och Europa har haft stor betydelse för utvecklingen av bindningstekniker och mönster i industrin och inom handvävningen. Ulla har generöst spritt sitt kunnande genom föreläsningar både i Sverige och utomlands. En mer värdig mottagare av guldskytteln är omöjligt att finna.

Ulla Cyrus-Zetterström
Föddes 31/8 1913 i Halmstad.
Blev redan som barn intresserad av vävning och var som 15-åring en rutinerad väverska.
Utbildades på Handarbetets Vänners Vävskola och fick sin första tjänst på Fornby Folkhögskola i Dalarna 1933. Efter att ha jobbat som mönsterriterska på Hemslöjden i Jönköping och som vävlärare på Handarbetets Vänners Vävskola i Stockholm vill hon utbilda sig mer inom textilindustrin och kom in på Lennings Textilinstitut i Norrköping och 1940 gick hon ut som textilingenjör. Efter ytterligare några år som lärare på Handarbetets Vänner kom hon 1945 till Borås och Textilinstitutet där hon blev kvar till 1976.

Många känner till vävstolarnas ”Rolls Royce”, Cyrus-vävstolen som Ulla designat och som tillverkats i Öxabäck sedan 1945. Under tiden som vävlärare skrevs många kompendier i bindningslära till eleverna och detta blev snart till en bok: Handbok i Vävning som gavs ut första gången 1950 och som översatts till bl.a. franska, engelska och norska. Den har sedan trycks i många upplagor. Ulla har varit medlem i den internationella föreningen för forskare i äldre textiler, CIETA, och gjort många resor.

Efter pensioneringen har mycket tid ägnats åt analysering och forskning, bl.a. till Nordiska museet, Livrustkammaren och Armémuseet. Detta gjorde Ulla till något av en expert på äldre siden och har resulterat i fler böcker. Arbetet med sidenanalyserna väckte ett intresse att besöka Kina och efter en resa 1980 blev hon fast och ville lära sig mer. Efter några års studier tog hon en universitetsexamen i kinesiska. Efter fem års arbete och åtta resor till Kina gav hon 1995 ut en fransk-engelsk-svensk-kinesisk terminologi som bl.a. förklarar termer som rör det äldsta sidenet som inte längre fanns kvar i moderna lexikon. Ulla har under alla år varit en flitig föreläsare, både i Sverige och utomlands.